Ambrosoli I.T.V. Art

Gesti

Farbencrash, 2010, cm 61x45, olio
Farbencrash
2010, cm 61x45, olio
Farbenwald, 2011, cm 61x45, olio
Farbenwald
2011, cm 61x45, olio
Mein Weg, 2003, cm 50x35, olio
Mein Weg
2003, cm 50x35, olio
Oltre la siepe, 2004, cm 85x85, olio
Oltre la siepe
2004, cm 85x85, olio
Spielerische Posen, 2010, cm 61x45, olio
Spielerische Posen
2010, cm 61x45, olio
Passion, 2011, cm 100x120, olio
Passion (Collezione privata)
2011, cm 100x120, olio
Emotionen 2012, 100x74, olio
Emotionen
2012, 100x74, olio
Weiße Schleier, 2012, 100x74, olio
Weiße Schleier
2012, 100x74, olio
Come un riflesso, 2011, cm 100x74, olio
Come un riflesso
2011, cm 100x74, olio